Покана за публично обсъждане на Бюджет 2024
Приложение 1
приложение-2-приходи-2024
Справка за постъпили предложения по ПРБ2024