Заповед секция за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването