Покана за провеждане на консултации за ченове на ПСИК