Покана за редовно заседание на ОбС – Ново село на 06.10.2023г.