Заповед, определяне на места за поставяне на агитационни материали