Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства,управлявани или от превозващи лица с трайни увреждания, жители на община Ново село.

Наредба за издаване на карти