Заповед за определяне на места за поставяне на предварители избирателни списъци – 1 част