Покана за редовно заседание на ОбС – Ново село на 30.08.2023г.