Покана за редовно заседание на 22.06.2023 г. на ОбС-Ново село