Заповед № РД 02-36 от 15.02.2023 г. определяне на места за избирателни списъци