Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги и рекламни дейности на територията на Община Ново село.