Покана и Доклад – Отчет за касовото изпълнение на Бюджет 2021 към 31.12.2021г. и на сметките за средства от ЕС на община Ново село

Покана
ДОКЛАД
СПРАВКА