ОБЯВА СПИСЪЦИ

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ЗА ПУБЛИКУВАНЕ

АДРЕС НА СИМУЛАТОР ЗА ГЛАСУВАНЕ С МАШИНА:
https://www.cik.bg/suemg_02.10.2022/