Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета и регистрацията да домашни кучета на територията на община Ново село.
Наредба кучета