Правилник за организация и дейност на Общински съвет Ново село, неговите комисии и взаимодействие с общинска администрация – за мандат 2019 г. / 2023 г
Правилник-за-организацията-и-дейност-на-ОбС-Ново-село-мандат-2019-г.-2023-г.