Покана-за-Обществено-обсъждане
Предложение
Правилник-за-организацията-и-дейност-на-ОбС-Ново-село-мандат-2019-г.-2023-г. (5)
СПРАВКА