доклад за изпълнение общински план за развитие за 2021г.
индикатори
проекти извън оперативни програми 2020