Мотиви-към-Наредба
Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета и регистрацията на домашни кучета
Покана-за-Обществено-обсъждане1
Справка приемане на Наредба