ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА НОВО СЕЛО 2022 г.
Общински план за развитие на младежките дейности 2022 г.