NAREDBA 6 -12.2021
НАРЕДБА-ЗА-ОПРЕДЕЛЯНЕ-РАЗМЕРА-НА-МЕСТНИТЕ-ДАНЪЦИ-НА-ТЕРИТОРИЯТА-НА-ОБЩИНА-НОВО-СЕЛО-12.2021