Покана за редовно заседание на ОбС – Ново село – 20.12.2021г.