Покана за редовно заседание-на ОбС – Ново село 30.11.2021г.