НАРЕДБА-ЗА-ОПРЕДЕЛЯНЕ-РАЗМЕРА-НА-МЕСТНИТЕ-ДАНЪЦИ-НА-ТЕРИТОРИЯТА-НА-ОБЩИНА-НОВО-СЕЛО (1)
Покана-за-Обществено-обсъждане
Предложение за изменение и допълнение на Наредба