Електронни услуги във връзка с провеждането на избори за народни представители на 04

Линк на разяснителна кампания https://www.cik.bg/ns2021/campaign/video