НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ
МОТИВИ
УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
СПРАВКА