Заповед конкурс
Обявление

Протокол за допуснати кандидати
Система за определяне на резултати за провеждане на тест и интервю
Списък на допуснати кандидати

Протокол за провеждане на тест и интервю