класиране по документи Ръководител на клуб – Копие
Окончателно класиране от интервю Ръководител на клуб