Обява помощник възпитател 2
Обява ръководител на клуб 2