НАРЕДБА № 5
за реда и условията за извършване на търговска дейност
на територията на община Ново село

виж документ