Община Ново село съобщава на заинтересованите лица, че Министерство на туризма е разработило и внедрило Единна система за туристическа информация /ЕСТИ/ и към нея поетапно се включват със свои профили лица, извършващи дейност в местата за настаняване.

Крайният срок за регистриране на профил на лицата извършващи дейност в обекта – /ЛИДО, хотелиер/ в ЕСТИ е 30 септември 2019 година.

Считано от 01.10.2019 г. всички хотелиери, включително физическите лица, които предоставят настаняване в стаи за гости, къщи за гости и апартаменти за гости, трябва да подават информация към ЕСТИ съгласно изискванията на чл.116, ал.5 от Закона за туризма.

Към момента всеки хотелиер може да подава заявка за регистрация в реална среда на ЕСТИ на https://esti.tourism.government.bg/ Адресът е достъпен и чрез интернет страницата на Министерството на туризма, секция ЕСТИ – в дясно при зареждане на първоначалния екран.

За улеснение на хотелиерския бранш при разгръщането на експлоатацията на системата, Министерство на туризма осигурява възможност за регистрация в тестова среда на ЕСТИ.

Адресът на тестовата среда е: https://estitest.tourism.government.bg.