обява до заинтересовани лица

СЪОБЩЕНИЕ – инвестиционно намерение