доклад за изпълнение общински план за развитие за 2018г.