отчет за 2018 за програма за опазване на околната среда