П О К А Н А
На основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси, кметът на община Ново село организира
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
на Проекта на общинския бюджет за 2019 година на 22.01.2019 година от 10.00 часа в заседателната зала на общината.
Предложенията по бюджета се предават в писмен вид.