П О К А Н А

На основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси, кметът на община Ново село организира

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

на Проекта на общинския бюджет за 2018 година на 23.01.2018 година от 10.00 часа в заседателната зала на общината.
Предложенията по бюджета се предават в писмен вид.