ОБЩИНА НОВО СЕЛО, ОБЛАСТ ВИДИН ИЗПЪЛНЯВА ДОГОВОР № РД 04 – 63/30.05.2017 Г. ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ МЕЖДУ ФОНД „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА” И ОБЩИНА НОВО СЕЛО ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ПО ПРОЕКТ „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА КУХНЕНСКОТО ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ В ОБЩИНА НОВО СЕЛО”.
СТОЙНОСТА НА ПРОЕКТА Е 19 730,00 ЛВ. С ДДС (Деветнадесет хиляди седемстотин и тридесет лева с ДДС), ОТ КОИТО ФОНД „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА” ОСИГУРЯВА 90% ОТ СТОЙНОСТА И 10% СОБСТВЕН ПРИНОС НА ОБЩИНА НОВО СЕЛО.

ДОГОВОРА Е СЪС СРОК НА ДЕЙСТВИЕ ДО
30.09.2017 г.

Изтегли покана по проект