СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители

на 26 март 2017 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ВИДИН Община НОВО СЕЛО

секция № 001 населено място С.НОВО СЕЛО

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

———————————————————————————————–

Име на избирателя

———————————————————————————————–

1. САШКА ТОДОРОВА МОЗОКОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители

на 26 март 2017 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ВИДИН Община НОВО СЕЛО

секция № 002 населено място С.НОВО СЕЛО

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

———————————————————————————————–

Име на избирателя

———————————————————————————————–

1. АЛБЕНА СЛАВЕЙКОВА МАРКОВА

2. ВАЛЕРИ МИТКОВ МИЛАНОВ

3. ДИАНА БЛАГОЕВА МАРКОВА

4. ЕВЕЛИНА БОРИСОВА БАЗОВА

5. ЖАНА КИРИЛОВА ФЪРНЕВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители

на 26 март 2017 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ВИДИН Община НОВО СЕЛО

секция № 004 населено място С.ВИНАРОВО

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

———————————————————————————————–

Име на избирателя

———————————————————————————————–

1. ЗАХАРИ СЛАВЧЕВ ЗАХАРИЕВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители

на 26 март 2017 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ВИДИН Община НОВО СЕЛО

секция № 005 населено място С.НЕГОВАНОВЦИ

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

———————————————————————————————–

Име на избирателя

———————————————————————————————–

1. ДАНАИЛ ЙОНОВ САВОВ

2. ДАНИЕЛА БОЯНОВА НИСТОРОВА

3. ЛЮБОМИР СВЕТОЗАРОВ ЛЮБЕНОВ

4. ПАВЕЛ КЛИМЕНТОВ ПРЕДОВ

5. ФЛОАРЯ ИВАНОВА ФЛОРОВА

6. ХРИСТИНА ЕЛЕФТЕРОВА ПЕТКОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители

на 26 март 2017 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ВИДИН Община НОВО СЕЛО

секция № 006 населено място С.ФЛОРЕНТИН

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

———————————————————————————————–

Име на избирателя

———————————————————————————————–

1. МИХАИЛ ТОМОВ МИХАЙЛОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители

на 26 март 2017 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ВИДИН Община НОВО СЕЛО

секция № 007 населено място С.ЯСЕН

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

———————————————————————————————–

Име на избирателя

———————————————————————————————–

1. ИВО МЕТОДИЕВ ВЕРГИЛОВ

2. ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ МОНДОВ