На основание чл. 90, ал.1, ал.2 и чл.91, ал.1, ал.2 от Изборния кодекс, Кметът на Община Ново село ще проведе на 09.03.2017 г. /четвъртък/ от 10.00 часа в сградата на общинска администрация, консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции от партии и партии и коалиции, които имат членове в Европейския парламент, но не са парламентарно представени за определяне състава на Подвижните секционни избирателни комисии и Секционната комисия в ЦНСТВХД за провеждането на избори за Народни представители на РБ на 26.03.2017 г.
При изготвяне на писмените си предложения, представителите на партии и коалиции да се съобразят с изискванията на чл.91, ал.4, т.1, т.2, т.3 и ал. 5 от ИК.

Кмет на Община Ново село: (п)
инж. Георги Стоенелов