П О К А Н А

На основание чл.91, ал.1 и ал.2 от Изборният кодекс, Кметът на Община Ново село ще проведе на 13.02.2017 г. /понеделник/ от 10.00 часа в заседателната зала на общинската администрация, консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции от партии и партии и коалиции, които имат членове в Европейския парламент, но не са парламентарно представени за определяне състава на Секционните избирателни комисии във връзка с предстоящите избори за Народни представители на Република България на 26.03.2017г.

При изготвяне на писмените си предложения, представителите на партии и коалиции да се съобразят с изискванията на чл.91, ал.4 и ал. 5 от ИК.

Кмет на Община Ново село: (п)
инж. Георги Стоенелов