На основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси, кметът на община Ново село организира

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

на Проекта за общинския бюджет за 2017 година на 09.01.2017 година (понеделник) от 14 часа в заседателната зала на община Ново село.

Предложенията по бюджета се предават в писмен вид.