СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за президент и

вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВИДИН Община НОВО СЕЛО

секция № 001 кметство ……….. населено място С.НОВО СЕЛО

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

———————————————————————————————–

Собствено, бащино и фамилно име

———————————————————————————————–

1. МИЛЕНА МЕТОДИЕВА МЛАДЕНОВА-ШЕХАБ

2. САШКА БОЖКОВА БИЗЕРАНОВА-СТОЯНОВА

3. САШКА ТОДОРОВА МОЗОКОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за президент и

вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВИДИН Община НОВО СЕЛО

секция № 002 кметство ……….. населено място С.НОВО СЕЛО

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

———————————————————————————————–

Собствено, бащино и фамилно име

———————————————————————————————–

1. ВАЛЕРИ МИТКОВ МИЛАНОВ

2. ВИДЕН ЛЮБЕНОВ МИТОВ

3. ЕВЕЛИНА БОРИСОВА БАЗОВА

4. ЖАНА КИРИЛОВА ФЪРНЕВА

5. ИВАНКА БОЖИНОВА МАРИНОВА

6. МИРОСЛАВ РОСЕНОВ ИВАНОВ

7. СВЕТОСЛАВ МАРИНОВ АНДРЕЕВ

8. СВЕТОСЛАВА ВЕЛКОВА МИЛКОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за президент и

вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВИДИН Община НОВО СЕЛО

секция № 004 кметство ……….. населено място С.ВИНАРОВО

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

———————————————————————————————–

Собствено, бащино и фамилно име

———————————————————————————————–

1. ЗАХАРИ СЛАВЧЕВ ЗАХАРИЕВ

2. ФЛОРИКА ВЪРБАНОВА СТАНКОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за президент и

вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВИДИН Община НОВО СЕЛО

секция № 005 кметство ……….. населено място С.НЕГОВАНОВЦИ

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

———————————————————————————————–

Собствено, бащино и фамилно име

———————————————————————————————–

1. ДАНАИЛ ЙОНОВ САВОВ

2. ЛЮБОМИР СВЕТОЗАРОВ ЛЮБЕНОВ

3. ФЛОАРЯ ИВАНОВА ФЛОРОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за президент и

вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВИДИН Община НОВО СЕЛО

секция № 006 кметство ……….. населено място С.ФЛОРЕНТИН

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

———————————————————————————————–

Собствено, бащино и фамилно име

———————————————————————————————–

1. МИХАИЛ ТОМОВ МИХАЙЛОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за президент и

вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВИДИН Община НОВО СЕЛО

секция № 007 кметство ……….. населено място С.ЯСЕН

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

———————————————————————————————–

Собствено, бащино и фамилно име

———————————————————————————————–

1. МЛАДЕНА КРЪСТЕВА МИХАЙЛОВА

2. ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ МОНДОВ