Документация консултантски услуги за обществена поръчка:

„Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги във връзка с кандидатстване, правни услуги по избор на изпълнители, управление и отчитане на проект „Основен ремонт Четвъртокласен път – VID – 1150 (Неговановци – Винарово) – дължина 4700 м. (2700 м в населени места) от км 0+000 до км 4+700”, проект „Основен ремонт улици и тротоари в с. Ново село – с. Флорентин” и проект „Основен ремонт улици и тротоари в с. Неговановци – с. Винарово – с. Ясен”, финансирани от Програма за Развитие на Селските Райони 2014-2020 г., включително подготовка на заявления за кандидатстване и заявки за плащане”

Изтегли документи архив

Изтегли разяснения

Изтегли протокол

Изтегли писмо

Изтегли проектански