Правила за ползване на мерите, ливадите и пасищата на територията на Община Ново село

Изтегли документ