На основание чл.91, ал.1, ал.2 и ал.3 от Изборния кодекс, Кметът на Община Ново село ще проведе на 16.09.2014 г. /вторник/ от 10.00 часа в заседателната зала на общинската администрация, консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции от партии и партии и коалиции, които имат членове в Европейския парламент, но не са парламентарно представени за определяне състава на Подвижната избирателна комисия за провеждането на избори за народни представители на 05.10.2014 г.
При изготвяне на писмените си предложения, представителите на партии и коалиции да се съобразят с изискванията на чл.91, ал.4, т.1, т.2, т.3 и ал. 5 от ИК.