О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища,
в страната и в чужбина през месец юни 2015 г. в 10-ти отделен механизиран батальон – Враца

виж/изтегли документ