Областният управител на Видин инж. Кръстьо Спасов поздрави община Ново село за успешното изпълнение на проект „Нови работни места за по-чисто бъдеще – социално предприемачество”. Той присъства на демонстрация, на която бяха показани техническите и експлоатационните възможности на специализирания камион за сметосъбиране и сметоизвозване, закупен от общината със средства от проекта, съобщи Е-Видин.
„Това е първият внесен в страната автомобил за прибиране и извозване на отпадъци, произведен по най-новите стандарти на EURO 6 за безвредни емисии от двигателя”, подчерта кметът на община Ново село Георги Стоенелов.
Освен модерната сметосъбираща техника, по проекта са закупени 35 контейнера, преса за пакетиране на отпадъци и работна екипировка, на обща стойност 220 000 лева. „Новото общинско битово-комунално стопанство „БКС – Ново село” вече изцяло поема грижата за чистота. Разкрили сме три нови работни места”, съобщи кметът Георги Стоенелов. Той допълни, че община Ново село е осигурила работа на 174 безработни лица, отделно от включените в заетост по европейски и национални програми.
Проект „Нови работни места за по-чисто бъдеще – социално предприемачество” е реализиран от община Ново село в партньорство със сръбската община Неготин и YUROM Centar – гр. Ниш в рамките на европейската програма за трансгранично сътрудничество България – Сърбия. Реализацията му ще допринесе за повишаване на заетостта и екологичната култура, за създаване на природно чиста и привлекателна инвестиционна среда за устойчиво развитие в двата региона.
„Ново село е общината с най-много изпълнени европейски проекти в област Видин”, подчерта кметът Георги Стоенелов. Другата седмица ще стартира ремонта на Народно читалище „Земеделец – 1874” в Ново село, който е финансиран от Публичната инвестиционна програма на правителството „Растеж и устойчиво развитие на регионите”. Със средства от тази програма и с подкрепата на ПУДООС ще започне и подмяната на водопроводната мрежа в с. Винарово, с което ще завърши цялостното обновяване на водопреносната система във всички населени места на територията на община Ново село.