Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВИДИН, община НОВО СЕЛО,
населено място С.НОВО СЕЛО, кметство …………………………., секция № 001
адрес на избирателна секция ………………………………………..
———————————————————————————————–
Име на избирателя
———————————————————————————————–
ВАЛЕРИ МИТКОВ ОПРИКОВ
КРАСИМИР ВИТКОВ ЙОНЧЕВ
МАРГАРИТА ПАРТЕНИЕВА МИТОНЧЕВА
МИЛЕНА ВАЛЕРИЕВА МИТКОВА
МИЛЕНА МЕТОДИЕВА МЛАДЕНОВА-ШЕХАБ
САШКА БОЖКОВА БИЗЕРАНОВА-СТОЯНОВА

Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВИДИН, община НОВО СЕЛО,
населено място С.НОВО СЕЛО, кметство …………………………., секция № 002
адрес на избирателна секция ………………………………………..
———————————————————————————————–
Име на избирателя
———————————————————————————————–
ВИДЕН ЛЮБЕНОВ МИТОВ
ВИЛИЯНА ШАНКОВА ЛЮБЕНОВА
МАРИЯНА РАДОСЛАВОВА СПААНС
МИТКО МИЛАНОВ ТОМОВ
РОСЕН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ

Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВИДИН, община НОВО СЕЛО,
населено място С.НЕГОВАНОВЦИ, кметство …………………………., секция № 005
адрес на избирателна секция ………………………………………..
———————————————————————————————–
Име на избирателя
———————————————————————————————–
ГЕНАДИЯ ФЛОРОВА КАЛОТОВА
ДИОНИСИ ЗАХАРИЕВ АНГЕЛОВ
МАЯ ГЕОРГИЕВА ПАСКОВА
РОСЕН МАРИНОВ КАЛОТОВ

Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВИДИН, община НОВО СЕЛО,
населено място С.ФЛОРЕНТИН, кметство …………………………., секция № 006
адрес на избирателна секция ………………………………………..
———————————————————————————————–
Име на избирателя
———————————————————————————————–
ДИМИТЪР МЛАДЕНОВ ИЛИЕВ
НИКИФОР АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ