основание чл.91, ал.1, ал.2 и ал.3 от Изборният кодекс, Кметът на Община Ново село ще проведе на 06.05.2014 г. /вторник/ от 10.00 часа в заседателната зала на общинската администрация, консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции от партии и партии и коалиции, които имат членове в Европейския парламент, но не са парламентарно представени за определяне състава на Подвижната избирателна комисия за провеждането на избори за Европейски парламент на 25.05.2014 г.
При изготвяне на писмените си предложения, представителите на партии и коалиции да се съобразят с изискванията на чл.91, ал.4, т.1, т.2, т.3 и ал. 5 от ИК.

Кмет на Община Ново село: (п)
инж. Георги Стоенелов