ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ IІ
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

(по чл. 25, ал. 4, чл. 357, ал. 2, чл. 358, ал. 2 и чл. 359, ал. 1 от Изборния кодекс)

Област ВИДИН, община НОВО СЕЛО
населено място С.НОВО СЕЛО, кметство НОВО СЕЛО, секция № 001
Адрес на избирателната секция: ул. „Арх. Илия Попов“ 89

—————————————————-
Име
—————————————————-
МАЙК КУПЪР
НИКОЛАС АЛАН ДЪФИ

Кмет/кметски наместник:

Секретар на община/район: