Покана сесия


Общинският съвет се свиква на заседание на 29.03.2018 г


Общинският съвет се свиква на заседание на 29.01.2018 г


Общинският съвет се свиква на заседание на 27.07.2017 год