Общинският съвет се свиква на заседание на 30.01.2019 г


Общинският съвет се свиква на заседание на 28.12.2018


Покана сесия 04.12.2018


Общинският съвет се свиква на заседание на 18.09.2018 г


Общинският съвет се свиква на заседание на 30.07.2018 год


Покана сесия


Общинският съвет се свиква на заседание на 29.03.2018 г


Общинският съвет се свиква на заседание на 29.01.2018 г